Update cookies preferences

Razvoj integralnega turističnega produkta Fotolov v vzhodni Sloveniji s pripadajočimi promocijskimi in komunikacijskimi razvojnimi aktivnostmi

Z operacijo, ki je financirana v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva, želimo razviti in integrirati v turistično ponudbo lokalnega okolja nov produkt, ki ga v svetu poznajo pod imenom »fotolov«.
Fotolov je veja turizma, ki je v zadnjem času vse bolj priljubljena in kot že sama beseda pove, pri tem lovu ne lovimo s puško, ampak s fotografskim aparatom.

Namen naložbe je spodbuditi rast in razvoj našega podjetja s pomočjo vlaganj v turistično dejavnost, ki temelji na načelu trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Namen operacije je vzpostavitev novega turističnega produkta od katerega bodo lahko živeli številni ponudniki storitev iz lokalnega okolja in ohranjanje narave ter vzdrževanje ravnovesja med živalskimi vrstami.

Cilji naložbe so:

- razvoj novega inovativnega turističnega produkta
- vzpostavitev nove turistične panoge v regiji – fotolova
- širitev prepoznavnosti in atraktivnosti fotolova v Sloveniji
- skrb za krmišča in ogrožene živali
- trženje in promocija novo razvitega turističnega produkta

Sofinanciranje operacije v višini do 74.200 EUR zajema:

- razvoj produkta
- vzpostavitev celostne podobe integralnega turističnega produkta
- vzpostavitev digitalnih komunikacijskih orodij in
- oglaševanje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si